Druk 3D SLS

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

SLS

Technologia SLS (Selective Laser Sintering)

Działa na zasadzie selektywnego warstwowego przetapiania proszków tworzyw sztucznych przy pomocy lasera. Jako, że proces jest przeprowadzany w ogrzewanej komorze utrzymującej temperaturę bliską granicy topienia tworzywa, sam niespieczony proszek jest wystarczającą podporą dla budowanych elementów, a kilkuprocentowy skurcz materiału następuje dopiero po zakończeniu procesu i stopniowym wychłodzeniu komory.

Modele w technologii SLS są budowane z warstw o grubości od 0,06-0,18mm w zależności od rodzaju materiału i profilu ekspozycji laserowej.

Najpopularniejszym materiałem stosowanym w technologii SLS jest poliamid 12 oferowany przez firmę EOS w formie proszku pod handlową nazwą PA2200. Nasi klienci mogą również korzystać z proszku poliamidowego z 30% dodatkiem mączki szklanej do budowy modeli o podwyższonej sztywności (PA3200 GF) jak i materiału Alumide będącego mieszaniną PA12 i 30% proszku aluminiowego. Alumide doskonale imituje wyglądem części metalowe mimo tego, że jest kompozytem o niewielkim przewodnictwie cieplnym i wysokiej izolacyjności elektrycznej.

Poniżej można pobrać szczegółowe karty dostępnych materiałów dla technologii SLS:

pdf icon PA2200 – PA12

pdf icon PA3200 GF – PA12 + 30% glass powder

pdf icon Alumide – PA12 + 30% aluminium powder