Oferta CoolingCare – Urządzenie do czyszczenia kanałów chłodzących

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

CoolingCare – Urządzenie do czyszczenia kanałów chłodzących

CoolingCare 01

Automatyczne urządzenie do czyszczenia, diagnostyki i konserwacji układów chłodzenia w formach wtryskowych

 

 Diagnostyka i czyszczenie kanałów w jednym urządzeniu

System zaprojektowano w taki sposób, aby był jednakowo wydajny dla szerokiego przedziału średnic kanałów chłodzących. Dedykowane pompy dla każdego z sześciu czyszczonych obiegów pozwalają na efektywne czyszczenie kanałów niezależnie od ich średnicy. Opatentowana metoda dynamicznej pulsacji medium chłodzącego wewnątrz kanałów skutkuje zwiększeniem ilości usuwanych zanieczyszczeń z czyszczonego obszaru i pozwala na zastosowanie mniej agresywnej chemii, bezpiecznej dla stali, aluminium, mosiądzu i miedzi. Cały proces przebiega automatycznie – pozwala to na usprawnienie prac konserwacyjnych i redukcję czasu potrzebnego do obsługi urządzenia do minimum. Po zakończeniu czyszczenia następuje automatyczny proces neutralizacji i osuszenia układu sprężonym powietrzem.myjks slajd na strone2
Unikatowym dla stanowisk czyszczących rozwiązaniem jest zaimplementowanie testu drożności i szczelności poszczególnych kanałów. Dzięki tym funkcjom urządzenie jest w stanie ocenić stan układu jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia. W przypadku zapchanych kanałów uruchomiony zostaje dedykowany program, mający na celu przepchanie. Funkcja diagnostyki  daje możliwość definiowania wzorcowych parametrów przepływu dla danego kanału, które zapisane zostają w bazie danych urządzenia i mogą służyć za punkt odniesienia podczas późniejszego czyszczenia.  Różne programy czyszczące w połączeniu z możliwością  pełna archiwizacją danych przypisanych do konkretnej formy umożliwia śledzenia postępujących zmian układu. Wszystkie te wbudowane funkcje sprawiają, że system CoolingCare jest idealnym narzędziem nie tyko do udrażniania kanałów chłodzenia, ale również do prowadzenia nadzoru technicznego chłodzenia w formach wtryskowych.