Kariera Proces rekrutacji

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

Proces rekrutacji

Do pracy w FADO mogą aplikować zarówno studenci ostatniego roku studiów, absolwenci jak i osoby z większym doświadczeniem zawodowym.

Zależy nam na jak najlepszym rozpoznaniu Państwa kompetencji, jak również na trafnej ocenie pod kątem specyfiki danego stanowiska. Dlatego proces rekrutacyjny odbywa się w kilku etapach:
• Etap I: Analiza aplikacji
Aplikacje kandydatów są analizowane i selekcjonowane przez pracowników Działu Personalnego pod kątem zgodności z wymaganiami stanowiska podanymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
• Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna
Wybrani kandydaci zapraszani są do siedziby firmy na rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną przez Dyrektor Finansową zakładu oraz przez Kierownika Działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. W trakcie rozmów weryfikowane są informacje przedstawione przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz planów zawodowych. W zależności od stanowiska sprawdzane są również: znajomość języka angielskiego, zdolności analitycznego myślenia, oraz kreatywność.
• Etap III: Informacje zwrotne
Zaakceptowani kandydaci otrzymują propozycję pracy rozpoczynającą się adaptacją zawodową pracowników.