Oferta Skanowanie 3D, inżynieria odwrotna

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

Skanowanie 3D, inżynieria odwrotna

SKANOWANIE 3D & INŻYNIERIA ODWROTNA

gom skaner 3d fadoOptyczna technologia pomiarowa coraz częściej znajduje zastosowanie w niemal każdej gałęzi przemysłu. Dane pomiarowe uzyskane ze skanera 3D są niezbędnym narzędziem do kontroli jakości w nowoczesnych procesach produkcyjnych.

Dzięki skanerowi ATOS firmy GOM uzyskujemy wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów.

Ponadto jesteśmy w stanie udoskonalić proces kontroli jakości jednocześnie skracając czas oceny wyrobu.

Urządzenie umożliwia skanowanie przedmiotów o małych i średnich gabarytach.

Pomiary przeprowadzane są w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie panują ściśle określone warunki.

Wiarygodność naszych pomiarów potwierdzona jest licznymi certyfikatami takich firm jak: DECOM PRUFLABOR, HOFFMANN GROUP Calibration, OELZE.

Skaner jest systemem mierzenia powierzchniowego, przez co podczas pojedynczego skanowania zbierana jest duża ilość danych pomiarowych. Zapewnia to otrzymanie w bardzo krótkim czasie dokładnych wyników, wahających się w przedziale 0,01-0,03 mm w zależności od wielkości skanowanego przedmiotu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, gdzie kalibracja przeprowadzona jest raz na dłuższy okres czasu tutaj przeprowadzana jest każdorazowo co znacząco wpływa na wyniki pomiarów.

Skaner znajduje zastosowanie w kontroli jakości już podczas procesu budowy formy. Dzięki temu możemy weryfikować obróbkę na każdym jej etapie. Ponadto skaner GOM jest używany do oceny gotowych wyprasek po próbach formy, czy podczas produkcji seryjnej.

Oprogramowanie skanera ma możliwość porównania zebranego skanu z modelem CAD. Daje to przewagę nad zwykłą maszyna pomiarową, ponieważ od razu mamy obraz odchyłek w każdym kierunku. Pozwala to bardzo szybko ocenić jakość wymiarową i kształtową mierzonego elementu.

Skaner 3D doskonale sprawdza się w inżynierii odwrotnej. Zebrane dane stanowią chmurę punktów, która jest trójwymiarowym obrazem skanowanego przedmiotu. Daje to możliwość tworzenia wirtualnych złożeń części (możliwe wykrycie kolizji i sprawdzenie dopasowania).

Ponadto dzięki modułowi Reverse Engineering w CATII v6 mamy możliwość przetworzenia danych ze skanera w modele CAD (powierzchniowe i bryłowe).

Przykłady zastosowania skanera optycznego:

KONTROLA JAKOŚCI:

  • porównanie przedmiotu z modelem konstrukcyjnym CAD
  • porównanie dwóch jednakowych przedmiotów
  • wymiarowanie jednakowych przekroi i cech geometrycznych

NARZĘDZIOWNIA

  • weryfikacja obróbki
  • porównanie formy z modelem
  • analiza skurczy i odchyleń
  • pomiar półwyrobu

 INŻYNIERIA ODWROTNA

  • projektowanie obiektu na podstawie pomiarów modelu
  • cyfrowe dopasowania (wirtualny montaż i symulacje w celu wykrycia kolizji łączonych elementów)