Druk 3D PolyJet

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

PolyJet

PolyJet

Technologia PolyJet (Polymer Jetting) polega na nanoszeniu warstw ciekłej żywicy a następnie utrwalaniu jej przy pomocy lamp UV. Materiałem podporowym dla technologii PolyJet jest specjalny żel, który po wydruku zostaje usunięty przy pomocy myjki ciśnieniowej. Istnieją również wielokomponentowe maszyny PolyJet, które poprzez łączenie dwóch różnych materiałów pozwalają na symulowanie detali  składających się z części elastomerowych i sztywnych. Maszyny PolyJet drukują modele z warstw o grubości 0,016-0,32mm. Technologia PolyJet pozwala na symulowanie własności elastycznych większości tworzyw sztucznych w tym tworzyw transparentnych, gumowych/elastomerowych, jak i popularnych tworzyw o wysokiej sztywności. Pod względem ilości dostępnych materiałów PolyJet jest jedną z najbardziej elastycznych technologi druku 3D oferując jednocześnie wysoką dokładność, szczegółowość detalu i jakość powierzchni. Zasadniczym mankamentem tej technologii jest jednak niska wytrzymałość temperaturowa materiałów (45-90st. C.)

W ofercie technologii PolyJet znajdują się również materiały biozgodne które mogą zostać wykorzystane do budowy skomplikowanych przyrządów chirurgicznych oraz modeli do planowania operacyjnego lub do formowania materiałów implantologicznych.

Poniżej można pobrać dokładne karty materiałowe PDF dla technologii PolyJet i PolyJet Matrix:

pdfKarta materiałów dostępnych w technologii PolyJet

pdfKarta materiałów cyfrowych dostępnych w technologii PolyJet Matrix