Produkcja form Terminologia form

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

Terminologia form

Terminologia

DETAL/WYPRASKA

formowany element z tworzywa sztucznego.

FORMA/NARZĘDZIE

forma wtryskowa odpowiadająca za formowanie elementu z tworzywa sztucznego.

GNIAZDO FORMY

element formy, który odpowiada za formowanie wypraski.

KANAŁ DOLOTOWY

kanał wykonany w formie w celu doprowadzenia tworzywa do gniazda formującego.

KLINY

elementy formy dociskające elementy formujące w celu uniknięcia przelania detalu.

KOMINKI

okrągłe wypukłości na detalu.

LINIA PODZIAŁU FORMY

jest dobierana już na etapie projektowania formy wtryskowej i jest rozdzieleniem pomiędzy matrycą, stemplem a suwakami. Linia podziału zależnie od konstrukcji detalu może być widoczna na detalu.

MATRYCA

jedna z dwóch połów formy. Jest to z reguły stała część formy, która w większości wypadków formuje widoczną część danego elementu.

NIEDOLANIE

niewypełniony detal. Detal z ubytkiem materiałowym.

OPERATOR OBSŁUGA

osoba, która odpowiada za odbiór detali z formy i ich pakowanie wraz
z działaniami kontrolującymi poprawność produkowanego wyrobu.

ODPOWIETRZENIA

szlifowane rowki na formie w obrębie gniazda formującego wykonane
w celu uwalniania gazów podczas wtrysku.

POCHYLENIE TECHNOLOGICZNE

koniecznie wprowadzane pochylenie na ściankach detalu
w celu umożliwienia swobodnego uwolnienia detali zarówno z matrycy jak i stempla podczas wypychania.

PRZEWĘŻKA

jest to przewężenie kanału dolotowego tworzywa przy doprowadzeniu materiału do gniazda. Ślad po przewężce zawsze pozostaje widoczny na detalu.

SKURCZ

Każde tworzywo posiada swoje ściśle sprecyzowane wartości skurczowe. Należy zwrócić na to szczególną uwagę na etapie projektowania, gdyż w przypadku zmiany materiału detale mogą się nie mieścić w zadanej tolerancji wymiarowej. O wartości skurczu danego tworzywa na etapie konstrukcji jest powiększane gniazdo formujące w celu otrzymania poprawnych wymiarów elementu.

SŁUP SKOŚNY

element formy ustalający pozycje suwaka.

STEMPEL

jedna z dwóch połów formy. Jest to z reguły ruchoma część formy, z której wypychany jest formowany element.

SUWAK

ruchoma część formy służąca do formowania podcięć, gwintów i tym podobnych elementów. Suwaki mogą być napędzane w formie mechanicznie na słupach skośnych lub też za pomocą siłownika hydraulicznego, pneumatycznego.

TUSZOWANIE

manipulacja narzędziowca w celu idealnego zgrania gniazd formy aby nie powstawały wypływy na detalu.

WCIĄGI/ZAPADY

wada powierzchniowa detalu występujące w miejscu lokalnych zgrubień detalu. Wada wygląda jak łagodny uskok na detalu.

WLEW

kanał formy równolegle wykonany do kanałów dolotowych pełniący funkcje doprowadzenia tworzywa z wtryskarki do formy.

WYPŁYW

detal z nadmiarem materiału z reguły na krawędziach detalu.

WYPYCHACZE

ruchome elementy formy wtryskowej służące do usunięcia detalu z formy.

ŻEBRA

cienkie ścianki służące do wzmocnienia detalu i uniknięcia nadmiernej deformacji.