Produkcja form Analiza ekonomiczna projektu

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

Analiza ekonomiczna projektu

Analiza ekonomiczna projektu

Głównym czynnikiem mającym wpływ na koszt formy wtryskowej jest jej konstrukcja, uzależniona od wielu warunków wejściowych narzucanych przez inwestora. Mogą nimi być minimalny koszt detalu, wielkość spodziewanych zamówień, ryzyko wejścia na rynek z nowym produktem, czas wdrożenia projektu, wymogi jakościowe detali, koszt inwestycji, itd. Dlatego istotne jest, aby prace projektowe poprzedzone były szczegółową analizą ekonomiczną. Dzięki temu klient jest w stanie uniknąć zbędnych kosztów, jednocześnie uzyskując zamierzony efekt końcowy.

W przypadku wielomilionowej produkcji, gdzie skrócenie czasu cyklu o ułamek sekundy przekłada się na realne zyski, nie podlega dyskusji konieczność zastosowania zrównoważonego układu schładzania elementów formujących. W tej sytuacji koszt inwestycji związany z chłodzeniem konformalnym zwraca się zazwyczaj już po kilku miesiącach. Z kolei w przypadku krótkich serii, głównym założeniem nie jest minimalizacja ceny detalu, a zredukowanie kosztu całości inwestycji. Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli nie możemy pozwolić sobie na ustępstwa związane z jakością detalu.  W takim wypadku rozwiązaniem są niskobudżetowe formy w technologii SEWIG.

wykres biale tło 1wykres biale tło 2

Budowanie form w sposób klasyczny nie zawsze znajduje ekonomiczne uzasadnienie, szczególnie jeżeli potrzeby zamawiającego to od kilku do kilkudziesięciu tysięcy detali rocznie. Wdrożona przez nas technologia SEWIG pozwala na produkowanie form niskobudżetowych bez obniżania jakości wypraski i bez ograniczeń dotyczących wielkości produkcji. Cena takich form potrafi być nawet 40% niższa. Formy niskobudżetowe to także doskonałe narzędzie do obniżenia ryzyka inwestycji w przypadku gdy nie są nam znane rzeczywiste potrzeby rynku.

Formy szybkie – detale w 14 dni

Nasza oferta form szybkich skierowana jest do wszystkich, którzy potrzebują detale w ekspresowym czasie. Wykorzystanie technologii przyrostowych w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w konstrukcji form wtryskowych pozwala nam na wyprodukowanie funkcjonalnych wyprasek już w 14 dni od otrzymania utechnologicznionej wersji rysunku.