Oferta Projektowanie form wtryskowych

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

Projektowanie form wtryskowych

Projektowanie form wtryskowych

Formy wtryskowe wykonujemy od 30 lat.  Od 24 lat zbieramy doświadczenia związane z eksploatacją form w warunkach produkcyjnych na wtryskarkach. Takie doświadczenie to kapitał,  który pozwala nam systematycznie udoskonalać naszą ofertę. Tworzone w firmie FADO formy pracują latami wykonując miliony cykli.

Podczas projektowania form wtryskowych wykorzystujemy programy CAD 3D takie jak CATIA, VISI CAD, MAGICS RP oraz program symulacyjny do analizy procesu wtrysku Autodesk Moldflow.

SYMULACJA PROCESU WTRYSKU NA OPROGRAMOWANIU AUTODESK MOLDFLOW

Oprogramowanie pozwala na analizę większości zdarzeń mających miejsce podczas procesu wtrysku.  Dzięki temu możemy skorygować zarówno konstrukcję detalu jak i gniazd formy. W bibliotece Moldflow znajduje się baza prawie 10 tysięcy tworzyw.  Niepożądaną cechą tworzyw są deformacje skurczowe. Moldflow pozwala przewidzieć wartości niepożądanych deformacji skurczowych tworzywa, które mogą pojawić się podczas wykonywania formy, dodatkowo wskazując ich przyczyny.
Warto wiedzieć, iż pominięcie tego etapu projektowania naraża przede wszystkim inwestora na wysokie koszty związane z wprowadzaniem zmian i korekt po kolejnych próbach.

ODWRÓCENIE DEFORMACJI DETALU W GNIEŹDZIE FORMY

Niestety nie zawsze jest możliwym taki dobór parametrów wtrysku aby zlikwidować odkształcenia skurczowe. Wynikają one  w znacznym stopniu z różnicy ciśnień w poszczególnych obszarach gniazd w formie, a także z niezrównoważonego układu schładzania. O ile deformacje przekraczają dopuszczalne pole tolerancji, koniecznym jest „wprowadzenie przeciw-kształtu”  w gnieździe formy.

Klasyczne metody wprowadzania przeciw-kształtu w formie polegały na próbach wtrysku i kilkukrotnym empirycznym zdejmowaniu materiału z powierzchni formujących aż do uzyskania pożądanej dokładności wypraski. Obecnie dzięki nowoczesnym technikom symulacji wtrysku i projektowania 3D jesteśmy w stanie przyspieszyć ten proces i zaplanować przeciw-kształt już na poziomie projektowania formy.

Aby wykonać analizę deformacji i wprowadzić korekty kształtu, musimy dysponować rysunkiem technologicznym 3D detalu wraz z kanałami wlewowymi, układem chłodzenia i pełną informacją o tworzywie.

PROJEKTOWANIE ZAAWANSOWANYCH UKŁADÓW CHŁODZENIA KONFORMALNEGO

W przypadku gdy nasi klienci potrzebują zminimalizować czasu cyklu jak i polepszyć dokładność wymiarową wypraski, projektujemy konformalny układ chłodzenia formy z zastosowaniem wkładek budowanych metodą przyrostową w technologii DMLS. Każda wykonana przez nas wkładka z chłodzeniem konformalnym jest standardowo poddawana analizie termowizyjnej połączonej z optymalizacją parametrów przepływu chłodziwa. Jest to możliwe dzięki autorskiemu stanowisku do testowania jakości układów chłodzenia form wtryskowych. (czytaj więcej)