Oferta Odwrócenie deformacji w formie

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

Odwrócenie deformacji w formie

ODWRÓCENIE DEFORMACJI W FORMIE

Deformacje wypraski są spowodowane wieloma przyczynami, m.in. różnicą skurczów w objętości, nierównomiernym schładzaniem czy orientacją włókien w przypadku tworzyw wzmocnionych. Zdarza się, że uwarunkowania geometryczne detalu nie dają możliwości doboru takich parametrów procesu wtrysku, aby uzyskać poprawny kształt wypraski.

W takim wypadku stosuje się tzw. przeciw-kształt. Polega to na przygotowaniu geometrii gniazda formującego w taki sposób, że stygnące tworzywo, dopiero po deformacji uzyskuje pożądany kształt.

Klasyczną metodą wprowadzenia przeciw-kształtu jest wykonanie serii prób i poprawek formy, co wydłuża czas wdrożenia produkcji i podnosi koszty.

FADO dzięki symulacji procesu wtrysku jest w stanie obliczyć wypaczenie detalu. Dane te są wykorzystane do zamodelowania wstępnie zniekształconej wypraski, na podstawie której jest projektowana forma. Pozwala to ominąć czasochłonny etap doświadczeń podczas prób.

Aby wykonać analizę deformacji i wprowadzić korektę kształtu, musimy dysponować rysunkiem technologicznym 3D detalu wraz z kanałami wlewowymi, układem chłodzenia i pełną informacją o tworzywie.