Oferta Formy przedprodukcyjne

30 lat doświadczenia

Szybka wycena

Formy przedprodukcyjne

Formy przedprodukcyjne
Zwane również formami pilotażowymi lub testowymi, to szybko wytwarzane formy jednogniazdowe pracujące w systemie zimnokanałowym. W zależności od konstrukcji formy, mogą one działać w automacie lub półautomacie, jak również wymagać dodatkowych procedur po wtryśnięciu tworzywa w celu rozformowania wypraski. Formy wykonywane są w standardzie FADO i przystosowane są do pracy wyłącznie w naszym zakładzie – nie są wydawane klientom.

Zastosowania:
Jednym z zastosowań form przedprodukcyjnych może być przeprowadzenie weryfikacji poprawności konstrukcji, skurczu tworzywa, deformacji lub odpowietrzeń. W przypadku złożonych projektów, przewidzenie wszystkich czynników determinujących końcową jakość wypraski jest możliwa często jedynie po przeprowadzeniu testów. Analiza Moldflow i kompensacja deformacji wypraski z poziomu oprogramowania pozwala jedynie na określenie pewnych tendencji, dlatego w sytuacji gdy musimy mieć 100% pewność jak zachowa się tworzywo w gnieździe formującym, proponujemy klientom wykonanie formy przedprodukcyjnej. Po naniesieniu korekt opartych na zgromadzonych danych, elementy formy przedprodukcyjne mogą zostać wykorzystane do budowy docelowego narzędzia produkcyjnego.
Formy przedprodukcyjne wykorzystywane są również w sytuacjach, gdy zależy nam na dostarczeniu pełnowartościowych detali w jak najkrótszym czasie, zanim docelowe narzędzie produkcyjne nie zostanie ukończone. Metoda ” produkcji pomostowej” (bridge tooling) stanowi ideale rozwiązanie, gdy klientowi zależy na czasie a nie może pozwolić sobie na jakikolwiek kompromis w kwestii jakości detalu. W takim wypadku FADO oferuje produkcję detali na formie przedprodukcyjnej do czasu ukończenia prac nad formą produkcyjną, które trwają zazwyczaj około 3 miesięcy.
Cechy charakterystyczne:

jednogniazdowe, zimnokanałowe formy niskoprodukcyjne
możliwość weryfikacji poprawności konstrukcji, skurczu tworzywa, deformacji, odpowietrzeń, itp.
możliwe uruchomienie produkcji detali przed ukończeniem formy docelowej (bridge tooling)
pozwala na produkcję serii kilkudziesięciu tysięcy pełnowartościowych detali
brak ograniczeń co do gatunku tworzywa
brak ograniczeń jakościowych detalu (jakość powierzchni, tolerancje)
czas realizacji uzależniony jest od ilości płaszczyzn podziału
70% geometrii detali jest możliwe do wykonania w czasie od kilku dni do około 4 tygodni
im wyższe tolerancje wymiarów liniowych tym dłuższy czas realizacji